Author Archives

shanmanuscript

ၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် ဝတ်ႉၵွင်းမူးၶၢဝ်

ႁၢင်ႈၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် တီႈဝတ်ႉၵွင်းမူးၶၢဝ် ဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈပူႇ ၽူႈမေႃမိုဝ်းလူင်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽၢႆႇႁဵတ်းသၢင်ႈၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ် တိုၵ်ႉဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈသေ ၽူႈထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမူးတႆး လႆႈၵႂႃႇထႆႇဝႆႉမိူဝ်ႈ 7/8/2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတီႈၼိုင်ႈသေ မီးဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၸူးဝဵင်းလွႆၶေႃ(လွႆၵေႃႇ) ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းလူင်မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

hn

ၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်း

မိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵႆႉလႆႈထွမ်ႇလွင်ႈဢပုမ်ႇပိုၼ်ႉမိူင်းသွင်ႁူဝ် လွင်ႈၼၢင်းၵိၼ်ပူလႄႈၸဝ်ႈဝုၼ်ႇၼူၵ်ႉၽႃၶမ်း ယွၼ်ႉဝႃႈဢပုမ်ႇတင်းသွင်ႁူဝ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႉၵၼ်တင်းပိုၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉသၢပ်ႇလိၼ်ထုင်ႉၵုၼ်ပွၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။